En quina part del segle XX s'esdevenen els següents esdeveniments polítics?

Quiz