Completa el text amb els noms de tipus de composicions importants en el Barroc: MISSA-SONATA-ÒPERA-CONCERT-SUITE-ORATORI

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
: Peça interpretada per un o diversos instruments que consta de quatre parts contrastants: lent/ràpid/lent/ràpid. Quan és per orquestra s'anomena simfonia.
: Música vocal religiosa per a solistes, cor i orquestra, que explica una història de temàtica religiosa, de l'antic o del nou testament.
: Conjunt de peces que antigament eren danses i que es toquen amb instruments. Algunes peces són més lentes i altres, més ràpides. Solen anar-se combinant.
: Música religiosa per a veus i instruments que consta de diverses parts fixes: Glòria, Credo, Sanctus, Agnus Dei...que s'intercalen en la cerimònia litúrgica.
: Música vocal per ser escenificada que explica una història que, en aquest període, és mitològica, amb déus i altres personatges.
: Composició instrumental per a solista, o solistes, i orquestra que fa una mena de diàleg amb ells. Consta de diversos moviments que contrasten per la velocitat de la pulsació.