Respon:

El material genètic es duplica
La cèl·lula fa les seves funcions vitals
La cèl·lula es prepara per la mitosi
La fase més llarga