Fes correspondre...

Desintegració de la MN
Alineació dels cromosomes
Separació dels cromosomes homòlegs
Formació del fus mitòtic