Completa els buits del següent text

La determinació del sexe pot ser de diferents tipus segons els organismes. En la determinació el sexe s'hereda com un altre caràcter qualsevol, en a determinació per el sexe depèn de si l'individu és o , això es dóna per exemple en les . També hi ha la determinació deguda a en què depenent de factors com la temperatura d'incubació de l'ou, o els nutrients del sòl, en cas de les plantes apareix un mascle o una femella. Fins i tot algunes espècies poden canviar el sexe depenent de la proporció de sexes que hi hagi en un moment determinat. Els animals i plantes superiors determinen el seu sexe de forma . Les femelles poden aparellar tots els seus cromosomes, cada un amb el seu , mentre que els mascles tenen un parell de cromosomes que no es poden aparellar i que anomenem i . Aquesta determinació cromosòmica garanteix que la proporció de sexes sigui del

El que determina el sexe masculí és la o de cromosoma . Si hi ha el cromosoma Y és un i si no hi és una . Aquest cromosoma pràcticament no conté informació. El cromosoma X, en canvi, sí que en conté molta i no necessàriament de caràcters .

Mitjançant un fenomen anomenat les femelles inactiven un dels seus dos cromosomes x però el cromosoma que s'inactiva a cada cèl·lula no ha de ser el mateix. El cromosoma X conté doncs que porten informació per altres caràcters com ara el o . Aquests gens defectuosos solen ser de manera que la femella pot ser-ne però el mascle, en cas que tingui aquest gen, la malaltia. Aquest és el motiu pel qual les malalties hereditàries lligades al cromosoma X afecten més a que a .

L'herència dels caràcters lligats al cromosoma X s'anomena .