Conceptes bàsics de química - 3

Exercici d'omplir buits

Omple els buits amb la paraula corresponent. En cas que aparegui un interrogant al costat del buit hi pots passar el ratolí per sobre i et donarà una pista.
La matèria no es ni es , només es . Existeixen uns pocs àtoms i en canvi moltes molècules diferents. Això només és possible perquè aquests pocs àtoms poden de moltes maneres diferents. Els àtoms que formen una molècula es poden i tornar-se a d'una manera diferent Quan una o vàries molècules es transformen en una o vàries de diferents és perquè els àtoms que les formaven s'han desunit i s'han tornat a unir d'una altra manera. Quan això passa diem que s'ha produït un canvi o una . Les molècules inicials s'anomenen i les noves que s'han produït s'anomenen . Tal i com hem dit al principi, la matèria no es pot crear ni destruir, sinó només transformar-se, per tant si en els reactius hi ha uns àtoms determinats en els productes hi ha d'haver els mateixos àtoms. Per aquest motiu, les reaccions químiques han d'estar sempre . Això significa que si en el total dels reactius hi ha 5 àtoms de carboni i 3 d'oxigen, en els productes hi ha d'haver també els àtoms de carboni i d'oxigen. Per representar les reaccions químiques s'utilitzen les químiques. En les equacions es representen les molècules dels reactius i els productes amb la seva química. Una fórmula química és una representació d'una molècula on s'indica de quins està formada i quants n'hi ha de cada un. Per escriure una fórmula utilitzem els dels àtoms i els . Els subíndexs ens indiquen el de cada un dels àtoms que hi ha en aquella molècula. Sempre que es dóna una reacció química es produeix un d'energia. Això vol dir que en fer-se la reacció química pot ser que es energia o bé que se n'. En el primer cas diem que la reacció és i en el segon . A més dels canvis químics existeixen també els canvis . Aquest tipus de canvis es donen quan una determinda molècula canvia el seu aspecte o alguna de les seves però no canvia la seva . Tots els canvis d'estat són canvis físics.