Els models atòmics

El model de Thomson també conegut com a model de preveia que l'àtom era i els electrons estaven incrustats a la seva superfície i es podien . Això ho va poder comprovar gràcies a l'experiment del tub que va omplir amb i en posar càrregues de diferent signe als extrems del tub apareixia una al cantó de càrrega . Això va fer pensar a Thomson amb la presència d'unes partícules carregades que va anomenar .

Rutherford va proposar en canvi, que la càrrega positiva no estava en l'àtom com si tot ell fos massís, sinó en unes partícules carregades que va anomenar . Entremig dels protons hi havia unes partícules neutres anomenades . Finalment calia suposar que els electrons ja que així es generava una que l'atracció que els feien els .