Completa els buits:

Gràcies a que les artèries són poden suportar la . Totes les artèries llevat de les porten sang rica amb . Els vasos que uneixen les artèries amb les venes s'anomenen i és a través de les seves parets que es realitza de nutrients.
La banda dreta i esquerra del cor no es . Les cavitats superiors s'anomenen i les inferiors . Les vàlvules mitral i tricúspide separen les dels i només deixen passar la sang en un únic . A l'aurícula esquerra hi arriben les pulmonars que provenen dels pulmons i porten sang rica en . A l'esquerra hi arriben les dues venes que porten sang procedent de tot el . L'artèria surt del ventricle i ràpidament es bifurca en dues artèries que es dirigeixen als pulmons portant sang rica en . Del ventricle esquerra en surt l'artèria .
A la sortida dels ventricles trobem les vàlvules que impedeixen que la sang als ventricles. El moviment de cardíac s'anomena diàstole i el de sístole.