Omple els següents espais buits que fan referència a l'erosió, transport i sedimentació.

L'erosió s'inicia amb l'arrencada dels materials resultants de la . L'erosió comprèn tant el que pateixen els materials transportats, com el que produeixen aquests sobre la terrestre en la qual es realitza el transport.

El transport és el dels materials que pateixen l'erosió, des del seu lloc d'origen o àrea font, fins a les . La quantitat de materials que pot transportar un agent geològic depèn de la seva , Així un riu pot transportar més quantitat de materials que un de menor cabal, i un vent huracanat trasllada més de materials que un vent feble.

La és el dipòsit de materials transportats en les conques de sedimentació. En disminuir l'energia dels agents geològics, els materials transportats cauen per efecte de la i es en el fons. Quan sedimenten les sals minerals que es trobaven disoltes en aigua a causa de l'evaporació de l'aigua o a una reacció química es parla de .