Omple el text següent amb les paraules: VOLUM- DENSITAT-MASSA-PES APARENT- EMPENYIMENT

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Dos cossos amb igual pesen el mateix.
L'empenyiment que rep un cos quan es submergeix en un líquid depèn del seu .
Si dos cossos tenen la mateixa massa però el volum és diferent, tindran també diferent .
Si submergim completament en aigua dos cossos d'igual volum però diferent massa, tindran el mateix però diferent .