La funció de relació en plantes

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Els són les variacions del medi, tant extern com intern, capaces de desencadenar una resposta. N'hi ha de (com la llum, la temperatura), (com la presència de substàncies químiques), i biològics (la presència d’altres ). La és la reacció d’un ésser viu davant d’un estímul (per exemple, un moviment o un creixement cap a una direcció determinada).
Les són moviments de les plantes com a resposta a un estímul. Aquests moviments són i provoquen un moviment, però no un canvi en la direcció del creixement de la planta.
Els són moviments de les plantes com a resposta a un estímul. A diferència de les nàsties, els tropismes determinen la forma del vegetal de manera permanent. Si la planta creix en direcció a l’estímul parlem de tropisme . Si ho fa en sentit contrari, parlem de tropisme .
Un dels estímuls que provoca tropismes és la llum. En diem . La gravetat també genera tropismes, que s'anomenen .