Realitza el següent exercici sobre els accidents costaners provocats per l'acció geològica del mar.

Fes correspondre cada imatge amb la seva definició corresponent.