Completa les parts en què s'estructura una òpera. Recorda ue són ÀRIES, OBERTURA, CONCERTANT, CORS I RECITATIUS.

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Les òperes comencen sempre amb una , més curta o més llarga; algunes són ben famoses.
També contenen , que van explicant l'acció de la trama amb un cant que sembla mig parlat.
Les són cançons que canten amb lluïment un o dos personatges; molts cops es canten independentment de l'òpera, en recitals.
El és una escena de conjunt en la qual canten diferents personatges alhora.
Finalment els solen representar el poble, l'exèrcit...un conjunt de persones anònimes.