Fes el següent encreuat sobre les deformacions de l'escorça.

  1     2           
              
              
   3             
              
              
              
        4        
    5            
              
      6          
              
   7